אורח לרגע

אדיש.

שעת השקיעה הגדולה

תמונת צהריים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה