אל תשכחו אחרי הכל,שוב,לטוות חוטי משי.

הלב נכנע מהר לשיפשופו של נייר הזכוכית.