אוריה החיתי

אוהב לכתוב על נושאים מהתנ"ך לא רואה את עצמי כמקצוען

את קשתי נתתי בענן

בלדה לאלמנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה