דם ואש ותמרות עשן

ואלה ושבועה

ובת מלך

בהיכל מתבצרת

אוצרותיה נוצרת

אל הכותל נהדפת

אלה מתנופפת

ראשה מרוצצת

והדם זרוי

ושוב

אחת

אחת ואחת

אלה מונחתת

אחת ושתיים

דם בעיניים

שברים ברגליים

ואלה מתנופפת

חמתה שופכת

וקללה מהתפכת

כלהט החרב

תשוף עַקֵבה

 (עמונה)