הנה אני מנפה.

כל פעם עוד טיפה.

ביסודיות ותשומת לב,

באיטיות עד כאב.

 

ולפעמים החשק נגמר,

מתעייפות הידיים.

לא הכל סונן, עבר,

אבל זה מה שיש

בנתיים...

 

אין ברירה. אני אמשיך.

וכי מה אוכל לעשות?

אם לא יושלם התהליך,

לא אוכל לאפות...