אי-אפשר שלא לראות
את טיפות הגשם
על עלי העצים שבגן.

אי-אפשר שלא לחוש
בצינת אגלי-הטל
בליל קיץ לוהט.

אי-אפשר שלא להביט
בדמעות העצבות
הזולגות על לחייך.