עצום את שתי העיניים.

וכך תוכל לראות אותה.

היא לא תעבור פעמיים,

אז התמקד היטב בדמותה.

 


אולי בלילה או ביום,

עלולה סתם כך להופיע,

מתי שיצא לך לחלום,

אם בכלל תרצה להגיע.


 

רק רגע יחיד צריכה,

לבוא מרחוק להכי קרוב,

לגעת עמוק מדי בך,

ולא תוכל אלא לאהוב...