החופש כבר קורא בשמי

ואני רוצה לענות לו!

חלפה שנה וזה רשמי:

יוצאים, איך אפשר שלא?

 

רוח קיץ מקדמת פני,

ניחוח חירות נישא באוויר.

כל שהיה ומה שלפני-

מכאן נראה מעט שביר.

 

מחשבות טובות ועוד חיוך,

עכשיו זמן לשמוח, לאהוב,

בתקווה הזו, גם כשמחשיך.

ורק,

שיהיה לנו טוב!