התועים במבוכתם במשעולי החיים,

 מרירי לען,

שבעי אכזבות וסימני קריאה,

ממי שאמר, והבטיח וקרץ וחייך,

ואמר שאהב וחיפש

כביש.