ניקולס השנים עשר אלף

"מצעד האבירים החל" ואז כולם קורעים ברך בגרון נטוי ובצחצוח אלים לחלוטים של כלי זין

הו!

מה יש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה