אם בממלכת השקיעה

כל קוץ מפיק נוגה

  וכל דרדר מפיץ אור 

 

אזי בממלכת הצהריים-

כל קוץ הוא חייל

כל עץ הוא משלחת

וכל גרגירי ונחילי היש

מהוים חלק

מצעדה,

תהלוכה מתוזמרת מסודרת

שכל כולה עוצמה ואיפוק

 שבח ואור                    

.למי שאמר והיה כל זה