איך פעם, איך פעם היה ניצוץ בעיניים

איך פעם היה ליבך מפכה כמים

איך פעם הייתה בנשמתך אורה

איך פעם ראית מטרה

 

ומה עכשיו ליבך דואב

עכשיו ראשך נופל

עכשיו חייך ללא תנועה

עכשיו אתה לא נראה

 

הרם ראש

תתחיל מעצמך לדרוש

יש בך כוח

את הצרות לפעמים לשכוח

 

קשה זה נכון

אבל אתה אדם נבון

האמן בחיים

תגלה כוחות חדשים

 

או ככה יותר טוב