שימו לב, שבסרטים וגם בחיים, כשהרשעים מתים יש הרס וכשהטובים מתים יש שקט?!?