ואני הייתי האיל שהסתבכו קרניו בסבך אני הייתי האיל המבוהל, המיועד, עיניי נוקרו מהקוצים ופי ניחר בצמא מימיי בראשית נחתם גורלי ולא בחרתי.... בעטתי באדמה בכל כוחי, קראתי אל ה' בקול נהמתי, אך האצבע אליי הופנתה, והמאכלת אליי קרבה. ולא המו עליי המלאכים, ולא הזילו דמעה, אבא, איפה אתה??????