בתוכי תוהו ובוהו

ורוח אלוקים אינה מרחפת מעליי

ואותה נשמת אלוקים חיים

לא ננשפה בתוכי

בזיעת אפי אכסה על כאבי

בעלי תאנה יבשים,

קוץ ודרדר יצמיחו לי חיי

יום אחר יום...

כאותו קין אתהלך

יחפה ופצועה

סימן על אמצע מצחי

שמרחיק את אהובי ממני

ולא רצחתי.