האיש שאהב לא יודע עכשיו האיש שאהב לפתע עזב, לשדות הפתוחים ולים, לתוכו עמוק ששם. בנה לעצמו כנפיים מדומות משעווה ונוצות שחורות לתוך נשמתו רוצה לעוף, אל הלא נודע כלל. והשמש... האיש שאהב הלך עכשיו, ברח, לא אדע לאן. וידעתי... האיש שאהב לא אהב מעולם.