אף פעם לא צעקתי "זאב" האם אוכל לעשות זאת גם אם אהיה בטוחה? ואתה שצעקת ללא הרף לשווא איך אוכל להאמין כשתצהיר "אהבה"???