צעד אחד קטן ואני כבר אהיה שם, במקום הנכסף, במקום המזוכך. אך תמיד- צעד אחד לפני. לא צועדת קדימה אף פעם, טוב לי שם, אני כבר רגילה, הצעד הקטן הזה הוא כל כך קשה, לכן תמיד- צעד אחד לפני.