במה שהיה גן והפך לחצר מתעקשים הגננים לטפל בדרכם עוצמים את עיניהם בחוזקה לא רואים שהפירות כבר הבשילו לא רואים את הכיוונים החדשים מבצעים, שלא ביודעין, פעולות חניקה. לכבד את הגננים זה רצוני הבוער לכבד ולשלוח אותם לדרכם. לנעול את גני בטריקה לא לראות את דמותם שכבר פסה לא לראות את הכיוונים הישנים לבצע, ביודעין, פעולת הרחקה. אך אל הבית בפנים אני שוב חוזר הגן הוא שלי והבית שלנו והגן הוא סגור, מתיימר להיעקר אל מקום אחר, בצעקה חנוקה.