יום של אושר קור של סתיו ריח בושר עץ נרטב עלים בזהוב משווים מראה חג וקרן שמש סוררת מלטפת הגב, כמה יופי ברגע סתווי אחד זהו יום של אושר ואני מאוהב...