בצעד מהוסס את מושכת מכחול יותר מידי.

חרגת

יצאת מהשוליי   ם

וציפית לביקורת בונה.

 

אז בניתי. ולאחר שבניתי

הרסתי.

 

איך זה שבסוף הימים

אותך- שמו במסגרת

ואותי-

 בסל מיחזור.