עשרים ואחד אלף, חמש מאות וארבעים, חמש ספרות בודדות, וכל אחד הוא כל כך הרבה. וכל אחד הוא חיים שלמים שנגדעו טרם זמנם.. למען ערך גדול.. למען העם.. למעני... והם--- אותם 21,540- שלמים היו במותם! ולנו נותר להשלים עם עזבונם... הם במותם, סיימו את תפקידם ותפקידנו שלנו רק גדל והעצים למלא את העולם בעוד 21,540 חיוכים בעוד 21,540 אהבות ושמחה ולכם 21,540 אני מבטיחה לנסות ולהשלים את שהחסרתם במותכם.. ובעזרת ה'- אצליח! בטוח שאצליח!! בשבילכם... מוקדש לאותם 21,540 שבמותם ציוו לנו את החיים.