ומה חשבת??? שלא אראה? שלא אדע? שלא ארגיש? והרי תחושות הלב חזקות מכל מסווה עולות על כל מחבוא ואני רואה, יודעת, מרגישה. כל כך מרגישה....