חמדת התפוח אשר בסלסלה תפוז ואגס ופרי תנובה, ומתוכה יציצו בחדווה עלי הפרי ועלי הגילה אותם התקתי ממטע ועץ. מטע תודתי, מטע לבי מטע זמרתי אשר בחובי שכבד משנים ומחשש הקץ המקנן כתולע בקרבי על כן קטפתיו בטובה להקל העול מהבדים ולתיתו לך כמגדים כפרי לבי באהבה. ולא שאלתי למה ומדוע כי חקוקה זמרתי בנטוע וזורמת כמי מבוע אל גנך אל ששונך אל אהבתך