באתר שאליו אני כותב כתבו רבים כבר לפני השאירו עץ, השירו שיר גנבו את רעיונותי ומה אני אשאיר לקוראי האם אשיר איזה דבר אין איש קורא יצירותי, אין איש קורא יצירותי ואת שירי אין איש ששר היה לי חלום, עכשיו - מפח וכתיבתי אינה פורה כל כשרוני נזרק לפח הכל קרה בגלל צורה ומן הפחת אל הפח תמיד הייתי לא יוצלח במקום שאליו אני כותב כתבו הרבה משוררים פרחה שם יצירה גדולה ובתוכה אני נבלע הם לא השאירו לי סיכוי לא הודעות וגם לא תגובות. ולא נשאר לי שום דבר ולא נשאר לי שום דבר רק יצירות מגובבות. היה לי חלום, עכשיו - מפח וכתיבתי אינה פורה כל כשרוני נזרק לפח הכל קרה בגלל צורה ומן הפחת אל הפח נגנז החלום ולא צמח.