החיים והשירה נקשרו זה בזו בעבותות. יצאו יחדיו לתקון השירה והחיים נתנו חיים לשירה שזרו שירה בחיים תקנו מקום לשור בו ולחיות.