ורציתי רק להתקלף. להשיל מעצמי את מה שהיה בלי ללבוש עוד את מה שיהיה לגשש אחר עץ התאנה שלי לשוח בצילו ולשוח לו על החרב המתהפכת ועל העיצבון וברכות לנגב את זיעת אפיו.