בין עשבי לבך עברתי שושנים לקטוף. עד זוב דם ידיי דקרתי בקוצים אינסוף. לא נרפיתי, כי ידעתי: עוד אמצא אותם. אך לפתע, כשהגעתי אי הם?... ואינם.