הקצתי. וקצתי. חיכיתי בכמיהה וריקנות לבואו, הערפול המטשטש, ממלכות רחוקות מתמוססות הן חיכיתי לו מימי היותי כאן. ועתה הקצתי. ועודני כאן. ושארית ממלכה פזורה כענן מדגדגת קצות זכרון, מרעיבה. וקצתי. וניסיתי עוד להיאחז בכל הריק הסובב והוא אחז בי נגס בי בשיניו העמומות האוחזות בתוכן את כל היש הנחבא ממני... ורחק...