השיר הזה סוער כגשם בחורף לחנו כלחן אביב נולד בבית קפה שחלונות הראווה בו מכוסים באדים מעובים. גשם יורד בחוץ ריח הקפה הטוב בחלל מתחרה עם הרוח בחוץ עם הרוחניות שבמילים. המלצר מגיש עוגה וקפה שחור בספל. שיר זה נכתב בעט המושאל ממנו על המפית לקינוח.