150 מגבוני נייר חצי בננה משחירה מרצפת מנוקדת כתמי אבן. קלסר משובץ גרב מתייבשת במרפסת חשבון חשמל. ארגז חום עיפרון (לא מחודד) קופסה שבורה של דיסק. מפה כבדה מרשם לאנטיביוטיקה התקבלה הודעה חדשה! חיים.