הדס-גבריאל .

"מתוך הבדידות אתה מבין, שידידות עם עצמך היא דבר סביר, מתוך הבדידות אתה מבין, שידידות עם עצמך היא דבר נדיר, דבר נדיר..."

מדרכה

אולי מחר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה