הדס-גבריאל .

"מתוך הבדידות אתה מבין, שידידות עם עצמך היא דבר סביר, מתוך הבדידות אתה מבין, שידידות עם עצמך היא דבר נדיר, דבר נדיר..."

סוס נהר

עכשיו השקט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה