הלילה רציתי להושיט יד, לא היית, הייתי לבד- עצובה, נזקקתי לחיוך, למגע חיבוק ותמיכה- ולא היית. בלילה בצאת שדים מהארון הופכים בי הסדר משתוללים, נאבקים, יוצאים מגדר הייתי איתך- לא הייתי לבד כאילו שנינו ביחד אך כל אחד לבד!