מעל הררי ונצואלה, השמש הניצה. תקוות ומאוויים חדשים, עם עלות השחר פרצו. העם שבע ייסורים, על הגשם השאיפות הנעלות הצביע; בניו בדרך המחר בחרו. עמוד השחר של הכיסופים לעידן טוב יותר, בקע בלהט. רוח המאבק בעוני וברעב, גבר משבה. המוני עמלי ונצואלה, לעושק ולניצול, מחסום הציבו. נצחונו של צ'אבז, יגשים את התקווה!