גוגוק .

זה עושה לי טוב,כשמחייכים

מותר האדם ...

ייראוך עם שמש...(תהילים עב,ה)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה