בס"ד אני בת מלך אבודה, רחוקה מהארמון מותירה עקבות, של חיפוש ושיגעון תרה אחרי מלכי באפילה מחפשת את אשר ידעתי בתחילה והנה זה ליבי מדבר אליי, כבר עשרה ימים מתוך תוך תוכי, מבפנים והוא לוחש: "קראי לו, צעקי, הוא ישמע" ואני" הוא לא שמע, הוא לא ענה!" והוא:"את לא לבד, את מבינה?" ואני...בודדה וליבי חוזר לוחש: "קראי לו עכשיו, דוקא עכשיו!" ואומר: "אל תפחדי מהמרחב" ואני שואלת: "היכן הוא? אמור לי אך את זה!" והוא:"המלך בשדה...המלך בשדה..."