מוכת ירח

גן העדן כבר מזמן לא קיים.

מה לכם מיצירה זו?.

עלובה וגלמודה שכמותי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה