מוכת ירח

גן העדן כבר מזמן לא קיים.

עלובה וגלמודה שכמותי.

מה לכם מיצירה זו?.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה