זועקת אני לחלל, האימתי אהיה חזקה? ולא בודדה עוד. זועקת אך אין קול ואין עונה, ועודני נשארת לבדי אי שם בחלל הריק שמקיפני , היש סוף לבדידות הזאת הרובצת בקרבי כל העת?....