בס"ד "שבע יפול צדיק וקם” אני מאמינה. ומשתדלת לקום. ומשתדלת להיות צדיקה.