בס"ד

 

כבודו של עולם, ריבון העולמים

שמע תפילתי ותחינתי עתיקת הימים

כאב הלב מתחזק, ואיתו גם האמונה ברוך ה´

והייסורים ממרקים ומצרפים, כמה קליפות הם מורידים

אני צועקת אליך, לעיתים בקול שרק אתה תשמע

ומתפללת יותר ומתכוונת יותר ועובדת יותר-אותך.

 

ונגד כל החוקים והרגלו של הטבע

דמעותיי אין נופלות מטה כי אם עולות עד אליך

ומתדפקות על דלת שתמיד היא פתוחה

ומבקשות,ומפללות ומתחננות לך

שתיתן לי לעבודך בשלמות

כי יש בי רצון, וכמיהה ונכונות

שתיתן לי לקדש שמך בין הבריות, באופן היותר מרומֱם

שאוכל להיות יהודיה ראויה באופן היותר שלם

 

ואיך אוכל? איך אוכל ריבונו של עולם-

לעבוד אותך בשלמות כשאני רק חצי אדם?