בס"ד

 

 

אם תדכא את כוחותיך מספיק זמן

אתה תשכח שהם קיימים

והם ישכחו אותך גם.

 

"עלה למעלה עלה

כי כח עז לך

יש לך כנפי רוח

כנפי נשרים אבירים

אל תכחש בם

פן יכחשו לך

דרוש אותם וימצאו לך מיד"  (הרב אברהם יצחק הכהן קוק)