שלום לך, מה שלומך? מה? מה ארע? מאסת, אתה אומר? להסתובב בין לילות ולהקשיב לקול בודד של מיליוני יצורים? חיוור אתה, ירח, אני חושש שמא התייבשת. שב. לגום. כן, אני שומע. גם לכוכבי לכת צרות משלהם. שמע לי, לא טוב לגום משם, הרי לך מים. עבודה רבה לפניך, ואין ירח ראוי להסתובב סחור סחור, צחור צחור ולהשאר לאור יום. אף שמתגעגע אתה אל השמש. ולא, אינך צריך לענות לאותם תנים. לא. שרים לך, ירח. התעודד. כן, נו, בטח, בשביל זה יש חברים. לילה טוב לנצח, תאחל גם לילדים.