לא קל לעזוב, ובמיוחד לנוכח חוסר הודאות. המתנתי זמן רב. נראה כנצח. אמיר ארץ שטופת שמש באחרת, ובמקום ירוק אחזה צהוב. מי ידע אולי ידרך כוכבי, ואולי ידרוך כוכב בנו של אותו אדם. רק דבר אחד ידעתי, את ספרד אעזוב, ודבר זה אינו קל בעיני.