כמַשחט של קצב - אכזר, קרדום כלכלי הונף. להבים חדים, כסכין גילוח, מחליקים על בשר חי. לעריצותו של רודן - האוצר, אין עוצֶר; כחֶצֶף - פנים, הוא פוגע בחסרי כל. לעניים, מקצץ בקצבאות; לחמם האחרון לוקח; אך לבעלי ממון, מוסיף עוד. בוש והיכלם לך, מר קלקלייהו! עברת על הקווים האדומים. תקח מהעשירים! לא על חשבונו של העם, הממשלה תרצה תאבותיה! העם זקוק ללחם ולא לעוד תותחים!