אוף! המחשבות מתרוצצות להן לאיטן ואני לא יודע כבר מה לעשות... צבא ירוק מפקד... פחד. מהכל, מהגיוס... והרמב"ם זועק לי בראש... אל תפחד! אתה הולך לקדש שם שמים בכל מילה בכל תזוזה אתה חיל יהודי בצבא הקודש, צבא הקודש של עם ישראל... אין לך מה לפחוד... --- ובלילה... --- והנה איש זקן וזקנו עבות ולבן ועיניו יורקות אש להבה! ויאמר אלי "רכב אש!!!" ואדום. וינח ידו עלי ואשרף... ואזעק "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ד' אלוקינו נזכיר..." --- והאש הזאת תלווה אותי ותהיה איתי והבערה תאיר והנשמה תזעק והחושך יעלם וינוסו הצללים ויפוח היום... אני מתגייס!!!