לשירה בערוגה כל כיוון שבו הלכתי רק הוביל אל המלכה כל ביקורת שנתתי התהפכה חזרה מכה כל דבר-מה שכבר כתבתי אז "כתבתי יצירה" את כל עלמה כמעט אהבתי וערגתי ערוגה ואחת לכמה זמן אני משהו מיוחד והזמן הוא די מוגבל ובכל זאת קצת אחר ואני משתחרר והלב שלי חם ללילה אחד וטריטון וסקונדה ואפילו ספטימה לא תעזור כאן רק השיר השיר שסוחב אותי כל מילון שבו עיינתי יש בו ערך אהבה כל ציור בו הסתכלתי כל ציור הוא רק מראה

    .