שירז הדר

אדם שאוהב את החיים והחיים מחזירים לו אהבה

יצחק לעולה...

נשימה אחרונה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה