ציצית. מי ילבש? אין לה לציצית אלא פתילים דקים כמו אצבעות ידיי הנאבדות ומתנוענעות תוך כדי פיזום המזמור. כיפה. מי יחבוש. שורות שורות מסודרות צבעוניות כמו מחשבותיי שלפעמים מסתתרות תחתיה. זקן? יש עוד זמן.