כשעוד הכל ישנים, ראיתיכם הולכים לעבודה לפרנס את פת-הדוחק;
ראיתיכם השכם, מחלקים עיתון לקראת קפה-בוקר של הבורגנים.
עבור פרוטות שחוקות, הנכם נאלצים לעמול ליד תנור לוחש, באַפוֹתְכֵם לחם;
לפרוק ירקות בשוק תמורת דְמֵי-העניים.

ראיתיכם בעונייכם המרוד,
חֵלֶף מעות מבצעים כל עבודה מזדמנת.
עוני וחוסר-כל - מנת-חייכם.
ראיתיכם השכם, כשהכל עוד נם ובחלומותיו שקוע,
הולכים לפרנס את פתכם.