חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

מזמור למנגן רחוב

מדוע בערו עיניך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה