חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

למדו להשתמש בי, ענה היער

מזמור למנגן רחוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה