חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

מדוע בערו עיניך

וְנִדְמֵה שֶעָדַיִין מְטַיֵיל בִּשְבִילַיִיךְ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה