חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

מזמור למנגן רחוב

וְנִדְמֵה שֶעָדַיִין מְטַיֵיל בִּשְבִילַיִיךְ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה