חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

מדוע בערו עיניך

מזמור למנגן רחוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה