חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

למדו להשתמש בי, ענה היער

לבשת שבת ועודך בוכה מרחק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה