חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

לבשת שבת ועודך בוכה מרחק

למדו להשתמש בי, ענה היער

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה