חיימה הלוי

יושב בצד הזמר, מסתכל ומנגן שיר...

מדוע בערו עיניך

למדו להשתמש בי, ענה היער

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה